Mỗi thẻ tín dụng sẽ chỉ được rút đến 05 triệu đồng/ngày

(Kiemsat.vn) – Đó quy định tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng và đang lấy ý kiến góp ý của người dân.

Theo lý giải của Ban soạn thảo thông tư, đề xuất trên được đưa ra nhằm hạn chế những rủi ro, chỉ rút trong các trường hợp cần thiết và phù hợp với thông lệ các nước. Vì vậy cần phải có giới hạn hạn mức rút tiền mặt bằng thẻ qua POS tại đơn vị chấp nhận thẻ theo ngày.

Ảnh minh họa (Internet)

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 14 về hạn mức thẻ như sau:
“1. Tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật.”

“1a. Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.”

“1b. Đối với giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 05 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.”

Đồng thời, dự thảo này cũng mở rộng đối tượng sử dụng thẻ tín dụng: Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi cho thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ với quy định về đối tượng được vay của Luật các Tổ chức tín dụng.

Sửa đổi quy định về việc phát hành thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ 6 tuổi vì không khả thi trong thực tế các ngân hàng đang triển khai.
Ngoài ra, dự thảo Thông tư bổ sung quy định đối với trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và sử dụng thẻ để thực hiện hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.

Xem toàn bộ dự thảo tại đây

Ngân Hà
(Giới thiệu)

 

Hiện chưa có bình luận(comment) nào. Mời bạn bình luận!

Tin khác đã đăng