Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Kế hoạch – Tài chính ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

http://tv.kiemsat.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-tap-huan-cong-tac-ke-hoach-tai-chinh-nganh-kiem-sat-nhan-dan-nam-2017.html

Hiện chưa có bình luận(comment) nào. Mời bạn bình luận!

Tin khác đã đăng