Khen thưởng thành tích tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016

Hiện chưa có bình luận(comment) nào. Mời bạn bình luận!

Tin khác đã đăng