Công an xã phải tham gia BHXH bắt buộc

(Kiemsat.vn) - Tôi là công an viên của một xã miền núi, nhưng hoạt động với chức danh không chuyên trách. Vậy tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Trường hợp bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Ngày 28/9/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 4110/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công an xã phải tham gia BHXH bắt buộc

Ảnh mang tính chất minh họa (Nguồn: conganquangbinh.gov)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ, Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 đã quy định hai loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã), còn bảo hiểm xã hội tự nguyện áp dụng đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó bao gồm cả đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Căn cứ Luật BHXH 2014, Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định 29/2013/NĐ-CP nêu ở trên thì Trưởng công an xã, Phó trưởng Công an xã (đối với trường hợp thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã), Công an viên (đối với trường hợp thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã) là những đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó, Phó trưởng công an xã, Công an viên có thuộc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hay không do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp bạn là công an viên cấp xã, thuộc trường hợp chức danh người hoạt động không chuyên trách. Vậy nên, theo công văn 4110/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bạn thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

           Đan Thanh

 

Hiện chưa có bình luận(comment) nào. Mời bạn bình luận!

Tin khác đã đăng