Cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số

(Kiemsat.vn) - Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 hướng dẫn cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trên cơ sở quy định về quản lý thu, cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tể (BHYT); sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH như sau:

Về mẫu, mã sổ BHXH:

– Thay thế cụm từ “Số sổ” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụn từ “Mã số”.

VD:  bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được thay thế là “Mã số : 0118000001”.

– Sổ  BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017.

Về mẫu, mã thẻ BHYT:

– Thay thế từ “Số” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số”.

VD: Thẻ trước đây in “Số: DT 2010118000001”, nay được thay thế là “Mã số: DT 2010118000001”.

– Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày…/…/…”

– Thẻ BHYT được cấp mới, đổi, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017.

Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được  đổi, cấp lại.

Tra cứu thông tin thẻ BHYT:

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT: khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với phòng/bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT để xác minh.

– Cơ quan BHXH: phòng/bộ phận giám định BHYT có trách nhiệm liên hệ với phòng/bộ phận cấp sổ, thẻ để trả lời cơ sở KCB BHYT về giá trị sử dụng thẻ ngay trong ngày, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Phạm Hằng

(giới thiệu)

Hiện chưa có bình luận(comment) nào. Mời bạn bình luận!

Tin khác đã đăng