Bổ sung người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

(Kiểm sát.vn). Bên cạnh trường hợp hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự mà Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã bổ sung thêm trường hợp người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Theo đó,

Điều 23 Bộ luật Dân sự 2015 đã bổ sung thêm trường hợp là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi như sau:

  1. 1. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
  2. 2. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Điều luật này có ý nghĩa trong việc xác định quyền và lợi ích hợp pháp của những người vì những lý do khác nhau (như sức khỏe, tình trạng tinh thần, tuổi tác, bệnh tật, tai nạn…) dẫn đến khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

Thanh Huyền

Hiện chưa có bình luận(comment) nào. Mời bạn bình luận!

Tin khác đã đăng